Zingende Torens, in woord en beeld bejubeld

Oudenaarde, daar zou naar verluidt (sic) de beiaard ontstaan zijn. In het boek van Luc Rombouts ‘Zingende Torens’ dat je een opvolger mag noemen van zijn eerste boek ‘Zingend Brons’ lezen we dat er al een dubbelzinnige zinspeling was op het ‘beieren’ in Van den vos Reynaerde (+-1260). Hoe oud dat beiaardspel eigenlijk is, weten we blijkbaar niet juist. Dat Vlaanderen het hart van de beiaard is, dat weten we wel en Rombouts brengt er, samen met Andreas Dill, een ode aan.

Zingende Torens is bepaald luxueus uitgegeven door het Davidsfonds. Na het succes van Rombouts’ eerste boek, dat in 2010 van Klassiek Centraal het Gouden Label Boek toegekend kreeg, is het logisch dat de uitgeverij opnieuw voor een kwaliteitsvolle uitgave zorgde. Samen met Andreas Dill kwam een boek tot stand in een Nederlands/Engelse versie. Dat mag, zeker in de beiaardwereld waar de voertalen zowel Nederlands als Engels zijn. Luc Rombouts schreef niet zozeer een historisch werk dat je alles over de beiaard leert. Daarvoor moet je bij zijn eerste boek zijn. Nu wordt er ook wel een historische omkadering gegeven, maar beperkter. De auteur richt zich in dit boek op 15 Vlaamse beiaarden die worden geportretteerd. Zeer mooi worden ze in beeld gebracht met de foto’s van Andreas Dill. Ze geven een apart zicht op het instrument dat je maar zelden ziet en des te meer hoort bespelen.

Naast de vele foto’s van de 15 beiaarden, krijg je een duidelijke beschrijving en historiek van het instrument terzake. Je zou dit boek een soort uit de voegen gegroeide infobrochure kunnen noemen, een die je als liefhebber van het instrument niet wil missen. Tevens is het een ideale gids voor de leek die benieuwd is naar het klokkengeluid dat hij in tal van steden en gemeenten al dan niet tegen wil en dank moet horen. “Dat orgel dus?” is een nog steeds te dikwijls gehoorde, onbegrijpelijke opmerking want een orgel en een beiaard hebben buiten het feit dat beide instrumenten een voetklavier hebben, niets gemeen. Ach ja, de volksmond zeker?

Wil je alleen al om die reden het bizarre en hardnekkige misverstand uit de wereld helpen? Ben je trots op onze beiaarden? Verspreid dan mee dit vlot geschreven en illustratief boeiend boek. Je kan het op je (ontdekkings)tocht naar minstens 500 jaar klokkenspel in Vlaanderen meenemen. Doen !


  • WAT: Zingende Torens
  • WIE: Luc Rombouts & Andreas Dill
  • UITGAVE: Davidsfonds, D/2017/0034/285 ISBN 978 90 5908 876 4, NUR 667|680
  • COVER: © Davidsfonds

Gerelateerde Artikelen

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in: