Wilfried Westerlinck ontving Visser-Neerlandiaprijs

Nelly Maes, Wilfried Westerlinck, ANV, Visser-Neerlandiaprijs

Amsterdam, allemaal goed en wel, maar een tweede keer op rij kwam ik te laat in die stad op de activiteit waar ik perse wilde bij zijn. Vergaderen met het bestuur van de vzw en dan, eens aangekomen in die stad, parkeerplaats vinden en je in dat centrum met de auto pogen voort te bewegen tussen een massa fietsers en wandelaars. Maar goed, ik was er en kon toch nog de gevierde uitgebreid spreken en feliciteren.

Ik was niet de enige om onder meer Wilfried Westerlinck, een van de bekendere Vlaamse componisten, een stevige handdruk te geven. Het zaaltje van de Brakke Grond, het Vlaams cultuurcentrum in Amsterdam, zat behoorlijk vol. Het ANV, Algemeen Nederlands Verbond, reikte er de Visser-Neerlandiaprijs uit aan Wilfried. Een mooie erkenning voor zijn vele prestaties van, voor en door de muziek.

We drukken hier de laudatio af die Luk Callens uitsprak en het slotwoord van ANV voorzitter Nelly Maes. Het dankwoord van Wilfried Westerlinck moeten we u onthouden om de vermelde reden. In naam van al onze medewerkers en u allen, beste lezers, sluit ik me graag aan bij de lofwoorden die Wilfried bij deze prijsuitreiking ten beste kwamen.


Laudatio, gehouden op 21 mei 2016 in De Brakke Grond, Amsterdam, door Luk Callens

Goede middag u allen en beste Wilfried (Westerlinck),

Het is met nederige fierheid dat ik u enkele zinnen mag toespreken naar aanleiding van de toekenning van de Visser-Neerlandiaprijs aan de gevierde Wilfried Westerlinck.

Wilfried Westerlinck, is een man recht door zee, op zijn doel af, met een prachtige balans tussen gedrevenheid, ernst en kennis, maar ook een echte levensgenieter met steeds smakelijke verhalen én een subtiele toets van fijne humor.

Naast voormalig producer bij de BRT (nu VRT) en leraar muziekanalyse aan het Conservatorium in Antwerpen is hij ook componist. Hij is actief betrokken bij van het Ernest Van der Eyckenfonds, SWUK (sociale werken voor de uitvoerende kunstenaar), het Peter Benoitfonds, Sabam (Belgische Auteurs Maatschappij) en de Vlaamse Sabamvrienden. Hij is raadgever bij de Middagconcerten van Antwerpen en nog veel meer.

Wilfried Westerlinck blijft zichzelf verrijken door naast zijn vele opzoekingswerk en zelfstudie steeds op zoek te gaan naar wat er leeft op de diverse concertpodia met bekende en zeer zeker ook nieuwe talenten.

Als artistiek directeur van de Middagconcerten van Antwerpen en de Young Masters, een organisatie die reeds 67 seizoenen lang bestaat en waarmee we steeds op zoek gaan naar topkamermuziekconcerten, ervoer en ervaar ik Wilfried als een begenadigd inleider, die telkenmale het publiek weet mee te nemen en aanscherpt tijdens een korte en gebalde inleiding bij de concerten.

Bij de Middagconcerten zal hij het zeker niet nalaten om samen met mij en waar het kan, musici te stimuleren en ertoe aanzetten om Vlaamse muziek mee op te nemen in hun repertoire en ook daarbuiten. Zowel jonge musici als gevestigde uitvoerders tracht hij steeds te begeesteren om Vlaams werk in te studeren en op diverse concertpodia te brengen.

Als artistiek raadgever is hij een enorme meerwaarde voor de Middagconcerten van Antwerpen, waarmee we zo’n 37 concerten per jaar programmeren.

Wilfried is niet alleen een begenadigd componist, die met zorg, kennis en liefde voor het vak steeds weer mooie composities weet neer te pennen voor diverse ensembles … die voor de uitvoerder uitdagend en toch heerlijk zijn om uit te voeren, … maar ook een enorme bezieler met een scherp oor. Streng maar steeds open voor ontdekkingen en verrassingen!

Jarenlang al is hij een ware ambassadeur voor de Vlaamse en Belgische muziek. Dat kon ik ervaren uit de vele gesprekken, de samenwerking, de professionele en vriendschappelijke ontmoetingen met Wilfried.

Zijn gedrevenheid en open geest staan steeds garant voor een stimulerende impuls en inspiratie. Het aanmoedigen van andere componisten en kritisch ondersteunen van jong aankomende componisten en uitvoerders is zijn passie.

Niet alleen als organisator maar ook als uitvoerend musicus, hoboïst, ervaar ik hem als een enorme meerwaarde voor ons muzieklandschap. Het is een voorrecht om te mogen genieten van zo’n bezielde geest, mens en vriend als Wilfried Westerlinck.

Van harte!


Tekst uitgesproken door Nelly Maes, voorzitter van het ANV

Ik denk dat iedereen hier ademloos heeft geluisterd naar uw betoog. Ik dank u daarvoor. Ik wil u ook danken omdat je daar uitdrukkelijk verwezen hebt naar de erfenis van Professor Visser; want hij was, als jood, een slachtoffer van het naziregime en je hebt daar een schitterende hulde rond uitgesproken, die blijkbaar ook bij jezelf persoonlijke en droeve herinneringen oproept rond je vader. Dat treft ons hier, en daar ben ik dankbaar voor!

Ook  de manier waarop je destijds al geprobeerd hebt van het toenmalige radio 3 van de VRT, niet alleen een gesloten huis voor de elite die nog luisterde,  open te gooien is gedenkwaardig. (Want op een gegeven moment twijfelde men eigenlijk wel aan zijn voortbestaan). Wel, ik moet zeggen, dat jij mij hebt geleerd, hoe je met muziek – die ogenschijnlijk moeilijk is – naar buiten kan treden en hoe je mensen hiervoor enthousiast maakt.

U bent met die Klassieke muziek de boer opgegaan, met de Nachten van Radio 3 en Radio 3 in de stad. U bent, de laatste 10 jaar van je professionele carrière, naar onze steden gegaan. Niet enkel hier in Amsterdam in de Brakke Grond, maar ook in Sint Niklaas, Roeselare, Aarschot en zo meer, waar je dan – met de talenten van ter plekke –  met je eigen creativiteit en connecties grootse dingen hebt gerealiseerd, die we nooit vergeten zijn: het project rond Mercator, Gezelle, Ensor of de groteske cantate ‘ De Verzoeking van Sint Antonius’ van Louis De Meester waar je naar verwees.  Daar zorgde u dat radio meer is dan iets vluchtigs, heel wat meer dan achtergrond.

Dát zet mensen aan om actief te zijn en zich te verrijken.

Vandaar dat ik u met groot plezier deze oorkonde overhandig waaraan – naast het geldelijke – ook onze dankbaarheid  verbonden is voor, zoals vermeld op dit document, uw ‘jarenlange inzet en doorzettingsvermogen om collega’s componisten, uitvoerders en jonge ensembles een waardige plaats te geven op het concertpodium en uw inspanningen om de Vlaamse muziek te promoten’.

Proficiat.

Tags

Gerelateerde Artikelen

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in: