ValuesTV, een nieuwe waarde in medialand

ValuesTV is het nieuwe, onafhankelijke, pluralistische mediaplatform dat verhalen zal brengen rond maatschappelijke pijlers zoals cultuur, erfgoed, geschiedenis, toerisme, zingeving, spiritualiteit, ecologie, welzijn, zorg, ontwikkelingssamenwerking en jeugdwerking.

Het medianetwerk zal bestaan uit een tv-zender, een radiostation (zowel DABplus als online), een online redactieportaal, een video- en streamingportaal, een magazine, een storytellingsapplicatie en zelfs een crowdfundingportaal.

ValuesTV kiest bewust voor een crossmediale ontsluiting van de verschillende verhalen. Het publiek zoekt en vindt binnenkort – wanneer het maar wil – de inspirerende verhalen waarnaar het op zoek is, ongeacht tijd, plaats of onderwerp, op één van de verschillende kanalen van ValuesTV.

“Wat het open tv-net betreft zijn de gesprekken met Telenet en Proximus volop aan de gang. Of we daarin gaan slagen weten we niet, maar de constructieve toon van de gesprekken geeft ons voldoende hoop om door te zetten met het project”, aldus Leo Neels, voorzitter van de raad van bestuur van ValuesTV.

Behalve via het lineaire kanaal, zal ValuesTV ook online te zien zijn via ValuesTV.org, het redactieportaal waar audio, video en artikels samenvloeien. ValuesRadio zal via het portaal en DABplus te beluisteren zijn. Het radiostation zal focussen op de verhalen in en rond muziek.

Het webportaal van ValuesTV gaat op 1 januari 2018 online. Het thema ‘zingeving’ zal de spits afbijten. Daarna volgen in cascade de andere themakanalen. Tegelijk wordt ook het streaming- en videoportaal actief en gaat ValuesRadio op antenne.

ValuesTV heeft een zeer duidelijk maatschappelijk engagement. Statutair werd vastgelegd dat winstmaximalisatie geen streefdoel is. “Het aanbod zal zodanig op waarden en verbinding gericht zijn, op authenticiteit en het bereiken van zijn maatschappelijk effect, dat ValuesTV niet competitief zal zijn voor het bestaande tv-aanbod, maar eerder aanvullend zal zijn”, aldus voorzitter Leo Neels. “Een intelligent businessmodel met goed bestuur en rentmeesterschap moet ons toelaten ValuesTV te positioneren zonder competitie met degenen die hun inkomsten in de advertentiemarkt zoeken.”

De content zal niet verstopt worden achter een registratie- of betaalmuur. ValuesTV zal zijn content gratis aanbieden zodat iedereen die ten volle kan delen met haar of zijn netwerk.

“Op ValuesTV zullen geen commerciële bannering of campagnespots te zien zijn. Spots en banners worden enkel gebruikt voor boodschappen van non-profitorganisaties en om hun verhalen aan te kondigen”, zegt Johan Vencken, CEO van Values Television. “Het businessmodel van ValuesTV is gebaseerd op investeringen, sponsorship, filantropie en vooral op sterke partnerschappen. In die partnerships staan niet geld en marge centraal, maar de versterking van elkaars projecten en de realisatie van elkaars doelstellingen.”

Als redactionele lijn kiest ValuesTV resoluut voor slow journalism. Johan Vencken: “Het verhaal bepaalt het format en het krijgt de tijd en de ruimte die nodig is om verteld te worden. ValuesTV is op mensen gericht en vertrekt van mensen. De mens staat centraal met zijn of haar passies en engagement, emoties en dromen, kwetsbaarheid en weerbaarheid… en dat ongeacht het thema van het verhaal.”

Legende (v.l.n.r.): Johan Vencken, CEO ValuesTV, Leo Neels, voorzitter van de raad van bestuur, en Johan De Neef, CFO ValuesTV.

Values Media rolt een nieuw medianetwerk uit voor de non-profitsector. Dit netwerk zal bestaan uit een tv-omroep, een radiostation, een online magazine en een crowdfundingplatform.

Values Media komt tegemoet aan twee belangrijke noden van non-profitorganisaties: het opbouwen en behouden van naambekendheid en het bereiken van een nieuw publiek. Vandaag bieden de bestaande media amper context waar non-profitorganisaties een geïnteresseerd publiek kunnen bereiken en vice versa.

www.valuestv.org 

 


Lees hier de toespraak van Leo Neels, voorzitter van de raad van bestuur van ValuesTV.

Dames en Heren,

Er gebeurt iets op uw televisie. Nog niet onmiddellijk, vanavond of morgenochtend, neen. Daaraan merkt u meteen dat ValuesTV uit een bijzonder vaatje tapt. Geen haast maar gedegenheid, geen spoed maar bedachtzame zorgvuldigheid. En toch, na twijfel, overleg en beraad ook daadkracht.

We vertrekken ook niet van televisie, of van de mediamarkt, of van mediakritiek. Integendeel zelfs, we kwamen uit bij televisie. Televisie als een middel, een middel voor een ander doel, maar wel een noodzakelijk middel voor wat we willen bereiken.

We vertrekken van de vaststelling van de Koning Boudewijnstichting: meer dan 1 miljoen Vlamingen zet zich vrijwillig in ten bate van anderen. Dat miljoen Vlamingen presteert meer dan 120 miljoen onbezoldigde uren per jaar, dat is iets meer dan 4% van de bezoldigde arbeid of het equivalent van 71.000 voltijdse jobs. De filantropiebarometer die Itinera tweejaarlijks maakt voor de Koning Boudewijnstichting toont aan dat filantropische investeringen ten opzichte van het ijkjaar 2007 (=100) stegen met 40%. Samengevat: in jobs is dit het grootste “bedrijf” van het land en de snelste groeier sedert 2007 (het jaar voor de laatste financiële crisis). We weten of beseffen dit nauwelijks.

Dus beseffen we evenmin dat we een brede, warme samenleving hebben en zijn, vol betrokkenheid en engagement, vol daadwerkelijke inzet en solidariteit in energie en tijdsbesteding, maar we zijn het wel. Ook gaan er steeds meer financiële middelen naar filantropie. Deze warme energie is een formidabele rijkdom van en voor onze samenleving, en die spoort met onze spontane culturele en maatschappelijke waarden. Over die waarden spreken we weinig, en over die inzet al bijna helemaal niet, niet consistent, of te stil.

Een parafrase van Robert Kennedy’s uitspraak over het begrip “Bruto Nationaal Produkt” kan verduidelijken wat ik bedoel. Robert Kennedy merkte in 1968 op dat het BNP geen goede maatstaf is voor “de schoonheid van onze poëzie of de intelligentie van ons publiek debat (…). Het BNP meet noch onze zin voor humor noch onze moed, onze wijsheid noch ons voortschrijdend inzicht, noch ons mededogen of onze toewijding. Kortom, het meet alles behalve de zaken die het leven waarde geven”.

Achter de materiële waarde, die van groot belang is als motor van welvaartscreatie, innovatie en duurzaamheid, gaan waarden en immateriële goederen schuil die we weinig benoemen – te weinig – maar die wél noodzakelijk en kenmerkend zijn voor de kwaliteit van onze samenleving.

In 2014 werd dit in het boek “The second Machine Age” van Brynjolfsson en McAfee (beiden verbonden aan het MIT) opnieuw uitgedrukt in termen van een behoefte aan nieuwe maat-staven, of waarden-meters: Waar we steeds meer mee bezig zijn, zo hielden ze voor, zijn ideeën, geen dingen; onze ratio en ons hart, geen materie; interacties, niet transacties.” Al in 2009 had Jeremy Rifkin er op gewezen dat ons empatisch vermogen de grootste drijver is van menselijke vooruitgang, ook wanneer de dramatische episodes van de geschiedenis deze dynamische kracht tijdelijk verhullen.

Onze grootste taak, zo zei Robert Kennedy in 1968, is ons leiderschap als individuen en als burgers. Onze grootste taak is niet alleen om materiële armoede de wereld uit te helpen, maar om het armoedig niveau van onze tevredenheid, van onze doelstellingen en ambities te overstijgen en om onze waardigheid te reconstrueren. Al veel te lang en in veel te belangrijke mate hebben we persoonlijke excellentie opgegeven en gemeenschapswaarden willen vervangen door de opeenstapeling van materiële zaken.

Deze enkele citaten geven goed de Values weer uit ValuesTV, de warme energie van vele duizenden Vlamingen, hun engagement en verbondenheid, hun positieve ingesteldheid en inzet. Het is mogelijk, zo denken wij, om de activiteiten die daarop rusten op bedachtzame wijze te professionaliseren, met respect voor wie ze zijn en wat ze doen, zodat al die initiatieven solieder worden. Zo dadelijk zal Johan Vencken daar meer over zeggen.

ValuesTV zal die honderduizenden Vlamingen stem geven, een forum bieden, zichtbaar maken . Op basis van hun authenticiteit, hun engagement, hun kwetsbaarheid, empathie en daadkracht.

Daarvoor is, eigenaardig genoeg, een open net-tv-zender een noodzakelijk instrument. De magie van het scherm werkt, en ze is noodzakelijk om schaal te krijgen over diverse sectoren heen, visibiliteit tot stand te brengen en geloofwaardigheid te verwerven door de consistentie inzake waarachtigheid en betrokkenheid. Een open net-tv-station moet in het verwende Vlaanderen uitstekend gemaakt worden en dat is duur. Dat is de paradox van onze missie, maar de magie van het scherm is het noodzakelijk verbindend en wervend element.

Als meer dan 1 miljoen Vlamingen betrokken zijn, dan zijn dat 2 miljoen eyeballs, en dan zijn er nog hun vrienden en families daarbij direct of indirect betrokken of daarmee begaan… dat geeft een potentieel van wellicht 4 tot 5 miljoen kijkers. Hun inzet komt vandaag al occasioneel aan bod maar niet consistent, tele-acties zijn goed, maar onbestendig. Het is goed dat ze er zijn, die programma’s werken mobiliserend bij een punctuele fundraising e.dgl. ValuesTV zal daarnaast wervend werken, betrokkenheid creëren op consistente basis, de warme energie stem geven en liften. Ook over bredere domeinen dan degene die al veel aandacht krijgen.

Het aanbod van ValuesTV zal zodanig op Values en verbinding gericht zijn, op authenticiteit en het bereiken van zijn maatschappelijk effect, dat we niet competitief zijn voor bestaand tv-aanbod, doch aanvullend. Een intelligent businessmodel met goed bestuur en rentmeesterschap moet ons toelaten ValuesTV te positioneren zonder competitie met degenen die hun inkomsten in de advertentiemarkt zoeken.

In een van de meest welvarende regio’s van de wereld, en het meest herverdelende land lijden we aan een klimaat van neergang en declinisme, polarisering en conflict, degeneratie van ons publiek debat, en te grote ruimte voor populisten, jagers op zondebokken en inspiratoren van onvrede en haat. Dat zijn de enige zaken waar we met ValuesTV willen tegen in gaan. We zijn positief ingesteld, we hebben geen talent voor pessimisme. We zijn voor zaken die er gelukkig ook nog zijn, en meer dan we denken. Die warme energie, dat maatschappelijk engagement zullen we een forum bieden, over erfgoed en cultuur, over zingeving en spiritualiteit en zo meer. Dat is het verhaal van die duizenden Vlamingen die zich daarvoor dagelijks benevool inzetten en er het beste van zichzelf geven.

Ziehier, Dames en Heren, onze ambitie en onze drijfveer. De ambitie is groots en ook gewaagd. Het is niet bewezen dat we kunnen slagen. Maar het staat wel vast dat we mislukken als we niet proberen.

Daarmee capteren we de warme energie waar ik het eerder over had om die, langzaam maar zeker, te bekronen met steeds luidere stem. Een stem die nu weinig gehoord wordt, omwille van haar bescheiden volume of van de afwezigheid van normafwijkende inhoud. Maar het is een relevante stem omwille van de rijkdom van haar inhoud, van de authenticiteit van de stemlozen die het woord zullen krijgen, van de kwetsbaarheid, en zingeving, en ook van de talenten waaraan we in Vlaanderen zo rijk zijn.

Bij aanvang zei ik: “nieuw leven op je tv”. Het was een knipoog naar 1989, de start van VTM waar ik van dichtbij betrokken was. Vandaag besluit ik: “er is veel leven in Vlaanderen, maar het is te onzichtbaar.” Door het zichtbaar te maken willen we bereiken dat u allen zegt: “er is nieuw leven in Vlaanderen, het goede leven.”

Tags

Gerelateerde Artikelen

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in: