Tijdelijke werkloosheid voor kunstenaars en creatives wegens corona-overmacht?

Door Servaas Le Compte

Sommige kunstinstellingen betalen geannuleerde voorstellingen deels uit, maar bepaalde kunstinstellingen sluiten overmacht uit als reden om freelancers te betalen wanneer de voorstellingen geannuleerd worden. Dat is niet erg sympathiek voor freelance kunstenaars en technici. Echter, vraag jouw theater, orkest of operahuis naar tijdelijke werkloosheid: het coronavirus kan namelijk in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Voorbeelden

Belgische ondernemingen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus in China of andere risicogebieden – bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van leveranciers uit de getroffen regio – kunnen ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien door het stilvallen van de productie het niet meer mogelijk is het personeel verder tewerk te stellen.

Bedrijven die hun bedienden tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken kunnen, in afwachting van het voleindigen van de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, ook een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (zie verder).

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. (De wachttijd is het aantal arbeids- en gelijkgestelde dagen dat een werkloze in functie van zijn leeftijd moet bewijzen, om toegelaten te worden tot het recht op uitkeringen.) Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Lees hier meer …

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in: