Sven Gatz regelt overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden

Copyright Studio Nunu

Bericht van Eva Vanhengel, woordvoerder Sven Gatz  – dinsdag 27 juni 2017

Zoals in het Vlaams regeerakkoord is afgesproken, worden de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies overgedragen naar de Vlaamse overheid of de lokale besturen. Wat cultuur en jeugd betreft, heeft minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz de overdracht van deze bevoegdheden geregeld.

De inventarisatie van de provinciale initiatieven, organisaties, projecten en subsidieregelingen was een titanenwerk. Alles samen zijn daar enkele duizenden dossiers en honderden provinciale ambtenaren bij betrokken.

Minister Sven Gatz: “Deze hervorming ging gepaard met lange en bijzonder complexe onderhandelingen met de initiatiefnemers en de provinciale besturen. Ik ben blij dat we erin geslaagd zijn oplossingen en compromissen te vinden die ons cultuur- en jeugdlandschap van de toekomst sterker en beter zullen maken.”

Omdat de regelingen die in de verschillende provincies bestaan, zeer uiteenlopend zijn en niet allemaal op hetzelfde tijdstip een eindpunt kennen, voorziet Sven Gatz in een overgangsperiode voor 2018 en 2019. Afhankelijk van de aard van de initiatieven geldt ook een verschillende regeling. Deze initiatieven kunnen ingedeeld worden in culturele of jeugdprojecten met een regionale uitstraling, organisaties die door de provincies structurele ondersteuning kregen, de provinciaal ondersteunde amateurkunstenorganisaties, de provinciale initiatieven in de erfgoedsector en de provinciale bibliotheeksector.

Projecten van bovenlokaal belang

Voor culturele projecten van bovenlokaal belang komt er een transitiereglement voor de jaren 2018 en 2019. Culturele projecten kunnen hiervoor de komende twee jaar vier keer subsidies aanvragen. Een eerste indiendatum is voor de projecten van 2018 is 1 oktober 2017.

Structurele subsidies

De engagementen voor structureel door de provincies gesubsidieerde organisaties, worden voortgezet. Het referentiejaar daarvoor is 2014. Voor de letteren en de audiovisuele kunsten zal die subsidiëring verlopen via het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Muziekensembles, koren en theatergezelschappen

De subsidies van de provincies voor zowat 800 muziekensembles, koren en theatergezelschappen zullen in 2018 en 2019 overgenomen worden door de Vlaamse overheid, volgens de ranking die deze organisaties hebben behaald in de laatste wedstrijd waaraan ze hebben deelgenomen. Tijdens de overgangsjaren organiseert de Vlaamse overheid geen nieuwe wedstrijden. In overleg met de sector zal in die periode een nieuw beleidskader voor deze amateurkunsten worden uitgewerkt, dat vanaf 2020 in voege treedt.

Provinciale culturele instellingen

Tenslotte zijn er nog de provinciale culturele instellingen, een jeugdverblijf en collecties. Acht instellingen (Roger Raveelmuseum, Mu.ZEE, Permekemuseum, Architectuurarchief Antwerpen, Collectie Bulskampveld, Lijsternest, Emile Verhaerenmuseum, Z33) en jeugdverblijf Hanenbos komen terecht bij de Vlaamse overheid.

Elf provinciale instellingen worden overgedragen aan een lokale overheid: het gaat om het Modemuseum, het Fotomuseum, het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamanten, de Arenbergschouwburg, de Studio H. Teirlinck, de Provinciale Bibliotheek Limburg, het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, het Provinciaal Caermersklooster, het Schrijvershuis Anton Van Wilderode, de Provinciale Erfgoedbibliotheek Westflandrica en Be-Part.

Nieuw regionaal cultuurdecreet op komst

Het is de bedoeling om in 2020 een nieuw regionaal cultuurdecreet van kracht te laten worden. De overgangsperiode geeft de gelegenheid om na te gaan welke provinciale taken noodzakelijk en complementair zijn in het cultuur- en jeugdlandschap. Dit decreet zal focussen op praktijkondersteuning, talentondersteuning en participatie aan breed toegankelijke bovenlokale culturele initiatieven.

Wat het jeugdbeleid betreft, zal eveneens met overgangsmaatregelen gewerkt worden, alvorens een nieuw decreet bovenlokaal jeugdwerk van kracht wordt. Nog voor het zomerreces wil Sven Gatz een ontwerp van decreet aan de Vlaamse Regering voorleggen voor het bovenlokaal jeugdwerk, voor jeugdhuizen van bovenlokaal belang en voor het jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

Wie geïnteresseerd is in meer gedetailleerde informatie over de toekomst van deze en andere overdrachten uit de provincies wat betreft jeugd en cultuur, kan terecht op de website CJM, voor een basisnota, het transitiereglement en de overzichten van de organisaties. U kunt ook mailen via overgangsmaatregelenprovincies@cjsm.vlaanderen.be.

Tags

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in:

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist