Studienamiddag met het studiecentrum voor Vlaamse muziek

Studienamiddag met het studiecentrum voor Vlaamse muziek

Luc Joost verwelkomt eerst een select publiek operakenners, musicologen en muzikanten die hij na een korte inleiding bedankt voor hun talrijke opkomst.

Het eerste deel bestond uit een drietal lezingen door Adelheid Ceulemans, doctor in de Letterkunde aan de universiteit Antwerpen. Zij behandelde het thema van ” vaudeville naar blijspel “.

Het muziektheater – werk ” Keizer Karel en de Berchemsche boer ( 1841) en, de renaissance van het Vlaamse toneel.

De tweede lezing Johanna Ferket ook letterkundige van Universiteit Antwerpen. Zij bespreekt de sage van de ” Schoone Slaapster, in het bosch betooverd ” de sprookjes elementen en de natuursymboliek in het libretto van ” Prinses Zonneschijn ( 1894). De derde lezing ging over ” De Herbergprinces ” en het internationaal succes van Jan Blockx, een Antwerpse 19°eeuwse componist, door Jan Dewilde – Koninklijk Conservatorium Antwerpen(1896). Op zichzelf interessante studies op taalkundig gebied, maar die het pure operapubliek niet verrijkt.

Na de koffiepauze een mooi demonstratie in het gebruik van de website online over het oeuvrecatalogus van Peter Benoit zodat iedereen een kijk kan hebben in het rijke patrimonium van deze bekende en grote Antwerpse componist.En daarbij nog de voorstelling van het Canon van de Vlaamse muziek met een lijst van 100 voorgestelde werken van Vlaamse componisten geboren tussen 1575 en 2000.

Waar het publiek naar hunkerde was het debat met het specialistenpanel Jan Dewilde moderator, Luc Fanaey, Luc Joosten en Stijn Saveniers. Onderwerp ” is het al dan niet zinvol om Vlaamse opera vandaag te programmeren “. Er zijn wel enkele thema’s en discussiepunten aangehaald , maar inspraak was er nauwelijks en tot vragen is het eigenlijk niet gekomen omdat de moderator er angstvallig over waakte dat geen moeilijk vragen zouden gesteld worden en het publiek voor een degelijke discussie blokkeerde. Ik kan er in komen dat de planning het niet toe liet daar sterk van af te wijken. Ik ben er ten stelligst van overtuigd dat hier veel materie in zit voor een nieuwe studiedag waar we wel tot een boeiend gesprek kunnen uitgenodigd worden.

De apotheose van de studienamiddag was een aangename afwisseling door een kort concert voor bariton en sopraan begeleid aan de piano. De jonge vertolkers waren bariton Joris Grouwels, Pauline Lebbe sopraan en Joshi Hermans pianist. Zij hebben waarlijk hun beste beentje ingezet met aria’s en duetten uit opera’s van eigen bodem van componisten zoals Emiel Wambach, François August Gevaert, Armand Limnander de Nieuwenhove en Jan Blockx zijn ” Bruid der zee ” die een internationale repertoire aanvoerde gedurende de eerste helft van de 19° eeuw.

Een dikke proficiat voor Joris Grouwels die zijn krachtige baritonstem koppelde aan een briljante klankkleur. Pauline Lebbe liet een degelijke vlotte en beweeglijke sopraanstem horen gekoppeld aan haar acteertalent ondanks het feit dat de aria’s in concertante vorm werden gebracht. Hun prestatie werd door het kennerspubliek sterk gesmaakt en gewaardeerd.

Deze mooie studienamiddag werd afgesloten met een receptie om nog even te kunnen nakaarten en te genieten van deze mooie namiddag.

Ook een dikke proficiat aan de organisatoren SVH Studiecentrum voor Vlaamse muziek en Opera Vlaanderen. Het is wel duidelijk dat bij een volgende studiedag het thema ” Programmatie van Vlaamse operacomponisten” in de belangstelling mag gesteld worden door een boeiend debat met een specialistenpanel, maar dan wel met publieke inbreng want dit was het enige minpunt van de namiddag.

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in: