Beste vrienden,

Een “lockdown” overal in Europa is geen lockdown voor Klassiek Centraal. Ons webmagazine gaat wel een weekje offline. Noem het een soort technische quarantaine.

Waarom? Omdat er, net als bij een huis, een auto of wat ook, een keertje een groot onderhoud nodig is. Enkele dagen geduld a.u.b. en een totaal vernieuwd Klassiek Centraal verschijnt.

We werken aan een modern webmagazine dat voor meer zal staan dan recensies. Recensies blijven de kerntaak, maar nieuwsfeiten, aankondigingen en zoveel meer zullen het vernieuwde Klassiek Centraal maken tot het meest trendy, inhoudelijk sterkste webmagazine voor de klassieke muziek en ballet in de Lage Landen.

Stuur intussen al uw nieuws naar redactie@klassiek-centraal.be

Dear Friends,

A “lockdown” anywhere in Europe is not a lockdown for Klassiek Centraal. Our website will be offline for one week. Call it a kind of technical quarantine.

Why? Because, just like with a house, a car or whatever, a major maintenance is required from time to time. In a week or so, a renewed Klassiek Centraal will appear.

Reviews will remain the core business, but news facts, announcements, interviews and more will make the refurbished Klassiek Centraal a content strong website for classical music and ballet in the Low Countries.

We promise a modern website that will stand for more than reviews. Reviews remain the core task, but news, announcements and so on  will make the renewed Klassiek Centraal the trendiest, most substantively strong webmagazine for classical music and ballet in the Low Countries. In the meantime, send us all your news to redactie@klassiek-centraal.be.