Privacy verklaring

Als Klassiek Centraal vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Klassiek Centraal vzw
Varkensstraat 5 
2800 Mechelen (BE)
Ondernemingsnummer: 0832.025.616

REDACTIE ADRES:

Klassiek Centraal VZW
TAV: Peter Kuipers
Pontonstraat 16/0101
8400 OOSTENDE

Of via het contactformulier op https://klassiek-centraal.be/contact

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Klassiek Centraal vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • het verwerken van bestellingen in onze webshop (uitvoering overeenkomst);
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Klassiek Centraal vzw (uitvoering overeenkomst);
 • het versturen van algemene nieuwsbrieven (toestemming betrokkene);
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
 • het verzenden van persberichten (gerechtvaardigd belang in functie uitvoering missie organisatie);
 • het verwerken en opvolgen van vragen via het contactformulier op onze website (uitvoering overeenkomst);
 • het gebruik maken van onze website (uitvoering overeenkomst);
 • het versturen van specifieke nieuwsbrieven met betrekking tot kennisdeling en talentontwikkeling (gerechtvaardigde belang in functie missie uitvoering missie organisatie).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen, opslaan, verzamelen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, organisatie (indien u professioneel verbonden bent aan een organisatie in ons werkdomein), telefoonnummer, email;
 • Betalingsgegevens (webshop).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cms, data-analyse, webshop);
  het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, uitnodigingen en tickets;
 • het afnemen en verwerken van enquêtes over onze content;
 • het verwerken van betalingen (banken en payment service providers);
 • toegevoegd op 30/05/18: het verwerken van premiums en antwoorden op wedstrijden (leveranciers van premiums en logistieke dienstverlener);
 • het verwerken van abonnementen en bestellingen via de webshop of rechtstreeks (software-provider en logistieke opdrachthouder).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. De wijze waarop wij gegevens delen en welke gegevens worden gedeeld en hoe lang deze worden bewaard, hebben wij gedetailleerd beschreven in ons GDPR-register.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, met uitzondering van de NAW-gegevens in de webshop en geanonimiseerde gegevens voor data-analyse. We gebruiken Google Analytics maar sturen nooit IP-adressen mee bij tracking. IP-adressen worden alleen opgeslagen ten behoeve van het verwerken van downloads via onze server in Nederland. Indien je gebruik maakt van Facebook comments op een reactie achter te laten bij een bericht, valt dit onder je eigen verantwoordelijkheid. Lees meer over het gebruik van performance data, Google analytics, cookies en het gebruik van social media op deze website onderaan deze pagina.

BEVEILIGING

Alle beveiliging op onze website wordt serieus behandeld. Waar van toepassing ondernemen we beveiligingsstappen, inclusief het gebruik van SSL-technologie, op onze back-endsystemen die klantaccountgegevens veilig opslaan en datatransmissies beschermen. Dit is echter geen garantie dat dergelijke gegevensoverdrachten niet kunnen worden geopend, gewijzigd of verwijderd vanwege fouten in de firewall of andere beveiligingssoftware. Bij vaststelling hiervan zullen wij onmiddellijk melding doen bij de bevoegde autoriteiten. 

BEWAARTERMIJNEN

Klassiek Centraal vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In bijna alle gevallen kunnen gegevens op eenvoudig verzoek meteen worden verwijderd, tenzij bewaring noodzakelijk is om juridische, financiële of logistieke redenen.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u adequaat te identificeren. Als het gaat om toegang tot persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan een cookie, moet u een kopie van de betreffende cookie verzenden. U kunt dit vinden in je browserinstellingen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies is te vinden via de helpfunctie van uw browser.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Klassiek Centraal vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig onze website te bezoeken om onze meest recente privacyverklaring te bekijken.

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de klassiek Centraal nieuwsbrief en mis geen enkel artikel van onze website.

één email per week op donderdag om 10.00 uur.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist