Noodfonds voor uitvoerende kunstenaars

PlayRight+ lanceert een noodfonds om haar leden te ondersteunen tijdens de coronavirus-pandemie.

De Raad van Bestuur van PlayRight heeft beslist om een noodfonds op te richten voor haar leden die in grote financiële problemen komen in de huidige strijd tegen het coronavirus. Het doel van dit fonds is om het inkomstenverlies als uitvoerende kunstenaar, veroorzaakt door de pandemie, gedeeltelijk te compenseren.

PlayRight maakt een totaalbedrag van €360.000 vrij en ieder lid dat aan de voorwaarden voldoet kan een steun aanvragen. Deze bedragen maximum €250/maand en kunnen worden aangevraagd voor de maanden maart, april en mei 2020. Wij zijn ervan overtuigd dat deze steun voor sommigen een verschil kunnen maken om deze crisis door te komen

Je kan het reglement van het noodfonds hier terugvinden.

WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN?

Om voor dit noodfonds in aanmerking te komen, moet je aan alle volgende voorwaarden voldoen en het ingevulde formulier (zie hieronder) doorsturen:

 • Je bent lid van PlayRight en dat reeds vóór 14 maart 2020 (of je diende je aanvraag tot lidmaatschap voor die datum in),
 • Je hebt deelgenomen aan ten minste drie opnames en hebt deze aangegeven voordat je de aanvraag indient. (Log in via je online portal om je opnames aan te geven https://portal.playright.be/),
 • Tijdens de maand waarvoor je steun aanvraagt, werden één of meerdere opdrachten als uitvoerend kunstenaar in België geannuleerd vanwege COVID-19: opnameprojecten (studio, kortfilm, langspeelfilm, TV-productie, dubbing, nasynchronisatie), concerten, theater-, dans- circus- of variétévoorstellingen. We vragen je om een bewijs van alle annulaties te verstrekken,
 • Tussen maart en mei 2020, ben je niet verbonden aan een werkgever door een arbeidsovereenkomst die minstens de volledige periode behelst, met inbegrip van ambtenaren, onderwijspersoneel, enz,
 • In de maand waarvoor je steun aanvraagt , kan je niet rekenen op enig vervangingsinkomen als werknemer of zelfstandige (werkloosheidsuitkering, overbruggingsrecht voor zelfstandigen, etc.) hoger dan:
  – 1.342,12€ bruto/maand voor samenwonenden met gezinslast,
  – 1.099,54€ bruto/maand voor alleenwonende,
  – 1.062,36€ bruto/maand voor samenwonende zonder gezinslast

Je moet je aanvraag indienen vóór 19 april 2020 (voor maart 2020), 10 mei 2020 (voor april 2020) en/of 10 juni 2020 (voor mei 2020).

Zodra jouw aanvraag is ingediend, zal die worden verwerkt door PlayRight. In het geval van een onvolledig dossier en/of  de afwezigheid van bepaalde bewijzen, zal ons team je contacteren.

Alle aanvragen worden met de nodige discretie behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. PlayRight geeft de aan haar verstrekte gegevens niet door aan derden. Zie ons privacybeleid.

Hoe wordt het PlayRight+ noodfonds gefinancierd?

Belgische beheersvennootschappen mogen tot 10% van de door hen geïnde rechten in België gebruiken voor sociale, culturele of educatieve doeleinden.

Voor het jaar 2020 wees de Raad van Bestuur reeds 3% van de in België geïnde rechten toe aan de werking van PlayRight+. Vanwege de financiële gevolgen van de corona-maatregelen voor vele van onze leden, heeft de Raad van Bestuur besloten om 2% extra toe te wijzen aan PlayRight+ voor de oprichting van dit noodfonds.

Tags

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in: