Muziek verbetert de taalvaardigheid

Scholen in de kunst, kinderen maken muziek

In de Süddeutsche Zeitung verscheen een artikel dat een Canadees onderzoek aanhaalt waaruit blijkt dat muziek de taalvaardigheid bij kinderen opmerkelijk verbetert. Lucrèce Maeckebergh vertaalde voor Klassiek Centraal het artikel.

Muziekonderwijs verbetert niet enkel muzikaal talent maar ook de taalvaardigheid. Dat wordt aangetoond door een studie van vier Canadese wetenschappers bij vier-tot zesjarigen.

Een studie uit Canada zou de ambitie van vele ouders kunnen aanwakkeren. Volgens die studie verhoogt muziekopvoeding niet enkel muzikaal talent maar ook het taalvermogen van de kinderen.

Dat meldt de neurowetenschapper Sylvain Moreno in het vakblad Psychological Science (online).

Met een intelligentietest voor kinderen vóór de schoolleeftijd deed de onderzoeker van het Rotman Research Institute in Ontario de proef naar het ruimtelijke voorstellingsvermogen en de verbale mogelijkheden van vier-tot zesjarigen. Aansluitend oefenden 24 van de 48 kinderen gedurende verschillende weken onder toezicht van een leraar een leersoftware waarin ritmiek, melodie, stemming en andere muzikale vaardigheden getraind werden. De andere helft oefende in dezelfde tijd artistieke vaardigheden zoals kleurcombinatie en vormgeving. Aansluitend testte Moreno de kinderen opnieuw. De muziekgroep had een significant beter resultaat.

“Het effect was verrassend duidelijk”, zegt Moreno. Meer als 90 procent van de proefpersonen in de muziekgroep – dus 22 kinderen – toonden in de tweede intelligentietest een verbeterde taalvaardigheid.

“Muziek en taal verlangen een analytisch luisteren”, zo verklaren de onderzoekers rond Moreno het waargenomen resultaat. In de kunstgroep waren er na de training nauwelijks veranderingen in de testresultaten te merken.

Werkt de beeldende kunst dan niet gunstig op kinderen? Jawel, weerleggen de onderzoekers, uit andere studies bestaan aanwijzingen dat artistiek werk motorische en vele visuele vaardigheden verbetert. Toch was in hun onderzoek een lichte tendens tot een beter ruimtelijk vermogen af te lezen.

Misschien had de kunstgroep gewoon langer moeten oefenen, speculeert Moreno, misschien toont het effect zich pas later. Beide groepen trainden in die vier weken elk totaal 40 uur.

Verhoogt muziek dus de intelligentie van kinderen? Deze vraag houdt onderzoekers en ouders bezig, sinds de psychologe Frances Rauscher in 1993 in het vakblad Nature berichtte dat enkele van haar studenten beter de opgaven oplosten, als ze van Mozart gehoord hadden. Sindsdien waart het fenomeen als zogenaamd “Mozart-effect” over de wereld, hoewel een samenhang tussen het zuiver genieten van klassieke muziek en verhoogde intelligentie sindsdien vele keren weerlegd werd.

Tot slot toonde een meta-analyse door Jakob Pietschnig van de universiteit van Wenen aan dat er niets klopt van het vermeende Mozart-effect. Er bestaat immers een groot verschil tussen iets een keer horen en zelf hard oefenen.

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in: