Koningin Elisabethwedstrijd Viool – resultaten

Koningin Elisabeth Wedstrijd

Eerste Prijs: Andrey Baranov

Grote Internationale Prijs Koningin Elisabeth
Prijs Koningin Fabiola
€ 25.000 – concertaanbiedingen
De ‘Huggins’ Stradivarius (1708) in bruikleen voor 3 jaar, dankzij de Nippon Music Foundation

Eerste Prijs: Andrey Baranov

Grote Internationale Prijs Koningin Elisabeth

Prijs Koningin Fabiola
€ 25.000 – concertaanbiedingen
De ‘Huggins’ Stradivarius (1708) in bruikleen voor 3 jaar, dankzij de Nippon Music Foundation

Tweede Prijs: Tatsuki Narita

Prijs van de Belgische Federale Regering
€ 20.000 – concertaanbiedingen

Derde Prijs: Hyun Sy Shin

Prijs Graaf de Launoit
€ 17.000 – concertaanbiedingen

Vierde Prijs: Esthet Yoo

Prijs van de Gemeenschapsregeringen van België
€ 12.500 – concertaanbiedingen

Vijfde Prijs: Yu-Chien Tseng

Prijs van het Hoofdstedelijk Gewest Brussel
€ 10.000 – concertaanbiedingen

Zesde Prijs: Artiom Shishkov

Prijs van de Stad Brussel
€ 7.000 – concertaanbiedingen

Ermir Abeshi
Marc Bouchkov
Nikki Chooi
Dami Kim
Josef Spacek
Nancy Zhou

Bedragen aangeboden door de Nationale Loterij, € 4.000 – recital

Mededeling van het bestuur Klassiek Centraal vzw

Klassiek Centraal biedt u dit jaar geen recensie noch enige nabeschouwing van de KEW Viool 2012. Door omstandigheden kon de hoofdredacteur de eerste avond op het allerlaatste ogenblik niet bijwonen. Nog voor hij zich hiervoor kon verontschuldigen, kwam er een bijzonder onaagename reactie van mevrouw Bogerd (KEW) die ondermeer daaropvolgend ons, de door de directie reeds toegezegde persplaatsen, introk. Het is onmogelijk om via de auditieve media deze wedstrijd te volgen en correct verslag uit te brengen. We zijn diep onstemd over het gedrag van mevrouw Bogerd die onze duizenden lezers blijkbaar niet gunt dat we een behoorlijk verslag bieden over de KEW. Jaarlijks zijn er kleine maar vervelende conflictsituaties. Zo ‘vergeet’ ze ons uit te nodigen, geeft ons  moeilijke zitplaatsen, heeft geen programma ter beschikking en dergelijke. Normaal gezien zouden we deze toestand niet publiceren, maar deze keer is er naar ons gevoel te ver gegaan. We brengen de directie van de KEW schriftelijk op de hoogte met de vraag ons in de toekomst op gelijke voet met alle andere gespecialiseerde muziekpers te behandelen. Kan dit niet, zullen we helaas niet langer over de KEW kunnen berichten.

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in: