Jacob Van Eyck ‘Der Fluyten Lusthof’ gezongen

Jacob Van Eyck, Pleasure Garden,  Eloqeuntia

**** Ik ben zo nu en dan echt boos op cd-uitgevers. Waarom? Niet omwille van de muziek maar omdat ze de taal van 22 miljoen mensen niet belangrijk genoeg vinden maar wel de musici en componisten én kopers van dat taalgebied. 

**** Ik ben zo nu en dan echt boos op cd-uitgevers. Waarom? Niet omwille van de muziek maar omdat ze de taal van 22 miljoen mensen niet belangrijk genoeg vinden maar wel de musici en componisten én kopers van dat taalgebied. Argument om geen Nederlandse teksten te voorzien is onder meer dat het vertalen te duur is. Tsss… Neem nu de cd die we hier recenseren, het zijn Nederlandse liederen, in het Nederlands gezongen, allemaal vertaald in het Frans en Engels. Maak het Joost wijs maar mij niet dat er geen mogelijkheid was om een Nederlandstalige verklarende tekst te voorzien. Tot daar mijn boosheid want de teksten van de muziek zetten me aan tot vergeving der zonden. Het gaat immers op een reeks stichtende liederen uit de tijd dat Nederland nog niet zo heel lang tot het protestantisme overgegaan was. Het volk moest doordrongen worden van de geloofszuivering waar het protestantisme voor stond. En ziedaar, de liederen die de sopraan Johannette Zomer zingt, begeleid door een klein ensemble onder leiding van Luis Beduschi, zullen ons bekeren tot het vermijden van achterklap… De geslepen bekeerders wisten hoe het volk te bereiken met eenvoudige vrolijke melodietjes (was dit al niet een beetje schunnig?…) en al even vrolijk gezongen belerende teksten.

Op de cd hoor je dus niet alleen instrumentale werkjes uit Der Fluyten Lusthof van de hand van Jacob Van Eyck (1590-1657) maar ook en vooral Engelse melodieën die bewerkt werden om er de Nederlandse teksten mooi doen op te laten klinken. Met gamba, virginaal, harp en fluiten weerklinkt op deze cd dartelende muziek die je niet aanzet tot ongehoord dansen maar tot kinderlijk huppelen.  Met een onderhuidse tekstuele pedanterigheid is het aan de sopraan om niet al te schoolmeesterachtig over te komen en zo de mensen te indoctrineren zodat ze weerstaan aan de wereldse verlokkingen en lijfelijke noden of andere ondeugdzaamheden. Johannette Zomer kwijt haar op bevallige wijze van haar taak met de allure van een niet dwingende maar tot goddelijke liefde aanzettende engelenstem. Over marketing gesproken en over verleiding van de individuele mens en de groep om ieder op zich aan het verkondigde en verplichte woord te binden en te houden… Of de hedendaagse luisteraar het politieke spel van de 17de eeuwers volgt, is niet echt zeker maar dat je deze cd met plezier kan beluisteren, staat als een paal boven water. Laat u stichten beste lezers.

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in:

Laatste berichten

Meer lezen ?

Sterrenparade

Voor wat staan de sterren die toegekend worden? Het is belangrijk om daarin openheid te brengen, dit m.a.w. op de (ver)nieuw(d)e website te expliciteren. KC is voorstander van een positieve benadering, genre de restaurantrubriek in dSMagazine: uitstekend– goed – redelijk – nipt.

5 ⭐️ = uitstekend

4 ⭐️ = zeer goed

3 ⭐️ = goed

2 ⭐️ = redelijk

1 ⭐️ = nipt

Introductiegidsen

Steun Klassiek Centraal via JPC