Gouden Label Opera voor Don Carlos in Luik

De Nominatie Gouden Label voor Verdi’s Don Carlos in de Opéra Royal de Wallonie / Liège moest wel toegekend en uitgereikt worden. De trots in Luik was zo groot dat er afgesproken werd nog tijdens de voorstellingen dit Gouden Label effectief uit te reiken. Dinsdag 11 februari 2020 werd een korte plechtigheid tijdens de voorstelling georganiseerd.

Hieronder vindt u de laudatio die op het podium, meteen na de pauze werd gebracht en met een donderend applaus werd ontvangen. Directeur Stefano Mazzonis di Pralafera nam het Gouden Label in ontvangst uit de handen van artistiek directeur van Klassiek Centraal, Ludwig Van Mechelen. Een geëmotioneerde en van geluk stralende operadirecteur, altijd welbespraakt, stokte in zijn dankwoord en hield het bij een welgemeend ‘Merci, dankuwel’, meer dan met de glimlach aanvaard door het publiek.

De tekst geven we weer in het Nederlands en het Frans.


Respect. Dàt is hét woord dat misschien wel het beste typeert waar deze, en bovendien vele andere, opera-uitvoeringen in de Opéra de Wallonie / Liège voor staat.

Respect voor de componist.

Respect voor de librettisten.

Respect voor de tijdsgeest van het kunstwerk.

Respect voor de musici.

Respect voor alle medewerkers voor en achter de schermen.

Respect voor het publiek.

Deze aangrijpende uitvoering schittert in pracht en praal, maar ook in eerlijke eenvoud en muzikale perfectie. Deze Don Carlos toornt ver boven heel wat andere opera-opvoeringen in tal van operahuizen in binnen- en buitenland die bol staan van de ‘Hineininterpretierung’ door dure regisseurs en wereldvreemde directies; die opvoeringen brengen die zo ver staan van het ware verhaal, de ware compositie, die kortom vervreemd zijn aan de artistieke bedoelingen van zij die ooit de opera creëerden dat het een gelukkig makende verademing is hier in dit door anderen ‘oubollig’ bestempelde operahuis te mogen zijn.

Vandaag beleven we een opera van een geniaal componist op een geromaniseerd, historisch gebaseerd verhaal dat helemaal geen herinterpretatie vraagt. Moet er trouwens wel geïnterpreteerd worden?

Het is de trouwe en eerlijke uitvoering, zoals de scheppers van deze opera het wilden in de 19de eeuw, de voeling met de ziel van het geheel en dat met ‘goesting’ aan het publiek willen schenken op het allerhoogste artistieke niveau, dat misschien nog meer het Gouden Label Opera verdient, dan ‘zomaar’ alleen deze uitvoering.

Met het grootste genoegen overhandig ik aan directeur en artistieke duizendpoot, de heer Stefano Mazzonis di Pralafera, die in naam van alle betrokkenen aan deze meesterlijke uitvoering, het Gouden Label Opera ontvangt.


Le respect. C’est le mot qui caractérise peut-être le mieux ce que représentent, ainsi que bien d’autres, des représentations d’opéra à l’Opéra de Wallonie / Liège.

Respect du compositeur.

Respect des librettistes.

Respect de l’esprit du temps de l’oeuvre.

Respect des musiciens.

Respect de tous les employés devant et derrière les coulisses.

Respect du public.

Cette performance captivante brille de splendeur, mais aussi d’une honnêteté ‘simple’ et de perfection musicale. Le Cette production de Don Carlos est bien au-delà de nombreux autres spectacles d’opéra dans de plusieurs opéras nationaux et étrangers qui regorgent de la “Hineininterpretierung” de metteurs en scène coûteux et d’autres metteurs en scène peu réaliste; ces performances qui sont si éloignées de l’histoire vraie, de la vraie composition, qui sont en bref aliénées dépouillées des intentions artistiques de ceux qui ont créé l’opéra, que c’est un soulagement d’être autorisé à être présent dans cet opéra “à l’ancienne ”.

Aujourd’hui, nous vivons un opéra d’un brillant compositeur basé sur un libvret historique romanisée romancé qui ne nécessite aucune réinterprétation. Doit-il être “interprété” au fait?

C’est l’exécution fidèle et honnête, comme les créateurs de cet opéra l’ont voulu au XIXe siècle, le sentiment avec l’âme de l’ensemble et cela avec «enthousiasme» pour donner au public au plus haut niveau artistique. C’est peut-être cela, plus encore que juste cette production, qui mérite le Gouden Label Opera. , ce qui peut-être plus encore le Golden Label Opera ne mérite que cette version.

C’est avec grand plaisir que je le remets au directeur et artiste absolut, M. Stefano Mazzonis di Pralafera, qui reçoit le Golden Label Opera au nom de toutes les personnes impliquées dans cette performance magistrale.


  • WAT: Uitreiking Gouden Label Opera
  • GELEGENHEID: Opvoeringen Don Carlos van Giuseppe Verdi
  • WAAR: Opéra Royal de Wallonie / Liège, Luik
  • WANNEER: 11 februari 2020
  • FOTO’S: © Opéra Royal de Wallonie / Liège

Bekijk hier heel de opera op France-TV.

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in: