Fuga trofee voor Peter Verhoyen, piccolo

Het gebeurt niet alle dagen dat een piccoloïst in de schijnwerpers wordt gezet om zijn bijdrage aan de verspreiding van de Vlaamse Muziek. Dat overkwam Peter Verhoyen, piccolo solo bij deFilharmonie, op maandagavond 27 februari 2017 in het Brusselse stadhuis.

De Unie Van Belgische componisten (UBC) werd in 1960 gesticht ten huize van Willem Pelemans, als componistenbond, om de belangen van- en de belangstelling voor Belgische muziek aan te zwengelen in ons land. Om evidente redenen zitten zij nu wat in de schaduw te werken, maar toch blijft de uitreiking van de jaarlijkse ‘Fuga Trofee’ een moment waar binnen de muziekwereld aan beide zijden van de taalgrens nog steeds naar uitgekeken wordt.

Deze Trofee’s hebben zelf een ganse geschiedenis achter de rug, teruggaand tot 1968, toen het iconische klarinetten kwartet Marcel Hanssens deze onderscheiding kreeg uit de handen van de al even iconische Marcel Poot. Velen volgden: Yvon Ducéne van de muziekkapel van de Gidsen; Jeanne Brabants; Fernand Terby; Leonce Gras; Jozef De Beenhouwer;  Frits Celis ; Vic Nees; Lucienne Van Deyck; Muziekfestival van Neerpelt; Spectra ensemble, Emanon en verleden jaar Geert Callaert. Musici, ensembles en organisaties van verschillende pluimage, karakters en overtuigingen, maar die zich allen in de kijker werkten als overtuigde ambassadeurs van Belgische muziek.

Door de huidige voorzitter werd lof gezwaaid naar Fabio Schinazi (Franstalig laureaat) en Peter Verhoyen. Uit piëteit werd ook de nagedachtenis aan Jacques Leduc, voorzitter tussen 1992 en 2010, even in herinnering gebracht, die verleden jaar in augustus overleed en die voorzitter was tussen 1992 en 2010.

Peter Verhoyen gaat steeds met groot genoegen op zoek naar nieuw boeiend werk voor zijn instrument. Op zijn vele recitals, die hij grotendeels in het buitenland geeft weet hij, dank zij zijn politiek van opdrachten aan Vlaamse componisten, steeds een grote plaats in te ruimen voor werk van eigen bodem. En doordat  vele componisten weten dat het niet bij 1 uitvoering blijft, voldoen ze graag aan zijn vraag. Ook de CD’s die hij al wist uit te brengen bewijzen dat ten gronde. En de muziek van Marc Matthys, Robert Groslot, Wilfried Westerlinck, Stéphane Vande Ghinste, Wouter Lenaerts, Piet Swerts, Jan Huylebroeck, Yves Bondue, Alain Craens brengt hij van San Diego over Parijs tot in Brno.

In het Brusselse stadhuis verzorgde hij een mini-recital samen met zijn beloftevolle zoon Pieter-Jan Verhoyen aan de piano en konden we met plezier luisteren  naar muziek van Marc Matthys en Piet Swerts. Daarna was het tijd om het glas te heffen; hem uitdrukkelijk te danken en met belangstelling naar zijn verdere plannen en inspanningen uit te kijken.

Onze dank en gelukwensen, Peter!


  • WIE: Peter Verhoyen
  • WAT: Fuga Trofee
  • WAAR: Stadhuis Brussel
  • WANNEER: 27 februari 2017
  • foto: m.t.

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in: