CULTUURHUIZEN PLEITEN VOOR LANGETERMIJNVISIE

Eerder publiceerden we het statement van de Brusselse Cultuurhuizen, bij monde van: Peter de Caluwe (Algemeen en Artistiek Directeur van de Munt), Sophie Lauwers (Directeur-Generaal van Bozar), Hans Waege (Intendant van het Belgian National Orchestra), Pierre Thys (Algemeen en Artistiek Directeur van het Théâtre National Wallonie-Bruxelles), Michael De Cock (Artistiek Leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg). Na het bekend maken van de maatregelen hebben de cultuurhuizen een aanvullend statement uit gebracht dat we graag meegeven.

Onze cultuurhuizen zijn dit keer ronduit geschokt door de politieke besluitvorming die op geen enkele manier de realiteit respecteert. We tekenen nadrukkelijk verzet aan tegen zogenaamde bijsturingsmaatregelen die enkel over foute perceptie gaan. We hebben het gevoel geslachtofferd te worden om andere sectoren nog even open te houden en wensen te stellen dat het voor ons onwerkbaar is om alweer investeringen te doen om te spelen voor een maximum van 200 toeschouwers. Die maatregel houdt geen steek en is ook economisch onhaalbaar na een jaar van constant inkomensverlies.

Zeer veel professionele cultuurhuizen hebben tijdens de voorbije achttien maanden gedetailleerde, grondig doordachte scenario’s uitgewerkt, er werd geïnvesteerd en medewerkers werden opgeleid. Voor dat titanenwerk werd naar onze kennis bijzonder weinig gemeende consideratie aan de dag gelegd. Het streng viseren van de cultuursector schreeuwt om een omstandige onderbouwing eigen aan de principes van deugdelijk bestuur en de rechtsstaat. De motivatie dient ons inziens te gebeuren in relatie tot kennis, onderzoek en een empirische bewijsvoering. Wij vragen ons af welke onderzoeksgegevens toelaten de cultuurhuizen met dergelijke ingrijpende regels te kortwieken.

De mondmaskerplicht, de CST-controle en een goede luchtkwaliteit zorgen er immers voor dat in onze zalen de situatie absoluut veilig is. Herhaald wetenschappelijk en gecertifieerd onderzoek bewijst dat, in het geval van de Munt, er bij volle zaalbezetting altijd ruim onder het toegestane maximum van 1200 ppm wordt gebleven. Het opzetten van een objectieve barometer om deze zaken te monitoren en in alle transparantie te laten controleren door zo veel mogelijk instanties is dan ook een simpele en preventieve oplossing.

Absolute aantallen houden geen steek omdat elke zaal anders is en 200 personen in sommige huizen de helft van de maximumcapaciteit vertegenwoordigen en in andere zalen slechts een zesde. We pleiten voor een individuele benadering van de problematiek die rekening houdt met de werkelijke toestand die voor elk cultuurhuis anders is. We zijn sowieso perfect in staat om iedere voorstelling te meten en te laten controleren dat alles veilig verloopt voor zowel artiesten als publiek en personeel. Onze huizen kunnen openblijven en we verwachten dat de generieke maatregel wordt ingeruild voor een duidelijke oplossing op maat. Wanneer een probleem zich stelt nemen we actie zoals we dat al achttien maanden lang doen.

Wij durven te hopen dat overleg met de overheid mogelijk blijft teneinde deze constante aanpassing van de regels te voorkomen en een langetermijnvisie aan te kunnen houden die we in de nog komende maanden of jaren van samenleven met dit virus op een objectieve manier kunnen toepassen. Last but not least: uiteraard begrijpen we de ernst van de situatie en blijven we solidair met de zorgsector. De curve moet naar beneden en wij houden daar in onze praktijk volkomen rekening mee.

Peter de Caluwe (Algemeen en Artistiek Directeur van de Munt)
Sophie Lauwers (Directeur-Generaal van Bozar)
Hans Waege (Intendant van het Belgian National Orchestra)
Pierre Thys (Algemeen en Artistiek Directeur van het Théâtre National Wallonie-Bruxelles)
Michael De Cock (Artistiek Leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg)

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in: