Het Contiusorgel uit de startblokken!

In september 2021 werd het Contiusorgel (Flentrop BV–Zaandam / Joris Potvlieghe–Tollembeek) feestelijk ingespeeld, tijdens de korte pauze in de corona-pandemie die toeliet publiek te ontvangen in de Sint-Michiels Vredeskerk te Leuven. Dit instrument is een historische reconstructie van het orgel dat Heinrich Andreas Contius in 1774-1778 bouwde in Liepaja (Letland). Contius werd door J.S. Bach geprezen als de beste orgelbouwer van zijn tijd. Het Contiusorgel is dan ook het perfecte instrument om de muziek van Bach en zijn omgeving uit te voeren.

De Sint-Michielskerk, in 1650-1671 gebouwd door de Jezuïeten, is een prachtige barokkerk, architecturaal en akoestisch een bijzonder schrijn. De perfecte locatie voor dit unieke, 18e-eeuwse orgel. Het orgel werd geplaatst op een nieuw doksaal, waar voldoende plaats is voor zangers, instrumentisten, en — in beperkte mate — luisteraars of bezoekers.

De Sint-Michielskerk gaf zichzelf een roeping als “Vredeskerk”. De Contius Foundation wenst een belangrijke plaats te geven aan deze vredesdimensie, op verschillende gebieden: internationale vrede, vermijden van conflicten, zoektocht naar dialoog op lokaal niveau. De interculturele dimensie zal aldus een reflectie-as zijn in de activiteiten van de Contius Foundation: “Orgel in dialoog met de muziek van andere werelden”.

© Wim Winters

Inspelingsconcerten waren de opmaat naar een nieuw ambitieus cultureel project dat vanaf april van start gaat. Dit project omvat verschillende elementen…

 

Uiteraard veel ruimte voor concerten :

 • Contius-Bach Cyclus: over drie seizoenen wordt het volledige orgeloeuvre van J.S. Bach in 18concerten uitgevoerd door jong-professionele Europese organisten. Telkens de derde dinsdagvan de maanden mei tot oktober, om 20.30.
  • 17-05 : Laurens de Man (NL)
  • 21-06 : Adriaan Hoek (NL)
  • 19-07 : Quentin du Verdier (FR)
 • Contius Lunchconcerten: elke donderdagmiddag van april tot oktober, een gratis concertmoment (12.15-12.45), met als uitvoerder vaak een beloftevolle student uit één van onze conservatoria, maar ook met gevestigde namen.
 • Contius-Bach Festival: eerste editie (1 tot 9 juli), waarin uiteraard het Contiusorgel centraal staat met orgelconcerten, een 1-dags symposium, masterclasses, en ook de medewerking van a nocte temporis (Reinoud van Mechelen) en InAlto (Lambert Colson).
 

Daarnaast ook het volgende:

 • Contius-organist in Residentie: een programma dat een beloftevolle jong-professionele organist gedurende een jaar wil steunen in zijn/haar carrière, met een beurs, concert-en opnamemogelijkheden, etc.
  Uit elf kandidaturen koos de Artistieke Raad van de Contius Foundation Laurens de Man (NL) voor seizoen 2022-2023, en Francesca Ajossa (IT) voor seizoen 2023-2024.
 • Een jaarlijkse compositieopdracht voor orgel, kinder-en jeugdkoor en scholierenkoor, rond het thema van de Vrede.
 • Opendeurdagen voor muziekacademies, waarbij de leerlingen kunnen kennismaken met het Contiusorgel.

Dit hele programma voor 2022 wordt feestelijk geopend met een Bachconcert door Sigiswald Kuijken (viool/violoncello da spall) en Bernard Foccroulle (orgel) op dinsdag 19 april om 20.30.
Reservaties via www.contiusfoundation.org

© Wim Winters

Contius-organist in Residentie

De Contius Foundation wil een actieve rol spelen in de promotie en begeleiding van jonge, beloftevolle, professionele organisten. Daarom heeft ze het programma “Contius-Organist in Residentie” in het leven geroepen.

Gedurende een jaar zal de Contius-Organist in Residentie ondersteund worden door de titularis, Wim Winters, en volgende activiteiten ontplooien :

 • Avondconcert in de Contius-Bach Cyclus
 • Deelname aan een aantal Lunchconcerten
 • Uitbouw van een scholenwerking (ook in het kader van de jaarlijkse Vredescompositie)
 • Ondersteuning van de uitstraling van het Contius project, o.m. via sociale media
 • (CD-)opname
 

Gedurende dit jaarkan de Contius-Organist in Residentie uiteraard vrij beschikken over het orgel, dat hij/zij gedurende die periode kan beschouwen als zijn/haar instrument!
De artistieke raad van de Contius Foundation heeft uit elf kandidaturen twee organisten gekozen :

 • April 2022–september 2023: Laurens de Man (NL)
 • April 2023–september 2024: Francesca Ajossa (IT)

Contius-componist in Residentie

Het Contiusorgel is thuisgekomen in de Sint-Michielskerk te Leuven, die zich als Vredeskerk profileert. Om deze missie te ondersteunen heeft de Contius Foundation de intentie om jaarlijks een opdracht te geven voor een nieuwe compositie, voor orgel, kinder-en jeugdkoor, en scholierenkoor. Met als breed thema “Vrede”.

De inzet van een scholierenkoor is op gezet als een participatief traject waarbij het thema “Vrede”centraal staat. De uitkomsten van dit traject beïnvloeden het uiteindelijke compositieproces. De eerste opdracht werd toevertrouwd aan Bart Verheyen (BE), hierin ondersteund door Winny Ang (ID/BE). Zij zullen samenwerken met het kinder-en jeugdkoor Clari Cantulus/Clari Cantus, en met de Leuvense Sint-Jansschool. De creatie is voorzien voor begin juni 2023. Voor 2024 werd Cathy Milliken (AU/DE) aangetrokken.

Daar Leuven lid is van het netwerk ECHO (European Cities with Historical Organs) waarvan Leuven onlangs lid werd, zullen deze creaties ook in andere Europese steden kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor loopt een ondersteuningsaanvraag in het kader van Creative Europe.

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in: