Conservamus restaureert raamkozijnen Koninklijk Conservatorium Brussel

De VZW Conservamus heeft van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bouwvergunning ontvangen voor de restauratie van de raamkozijnen van het Koninklijk Conservatorium Brussel. De werkzaamheden zullen over een aantal weken beginnen. Om dit voor iedereen kenbaar te maken heeft Conservamus een spandoek gevestigd op een stelling tegen de gevel van het Conservatorium, onder een ander doek waarop de urgentie van de restauratie duidelijk zichtbaar is.

(Persbericht, Brussel, woensdag 21 juni 2017)

De offertes van de gespecialiseerde schrijnwerkers en schilders worden bestudeerd. De leiding van de VZW wil het consortium (schrijnwerker-schilder) die de werken zal uitvoeren begin juli bepalen. Hierbij zal een nauwkeurig gepland restauratieproces centraal staan. Uiteraard zal de VZW de kostprijs ook aandachtig bestuderen.

De werkzaamheden worden een maandenlange taak. Een planning van de werken zal in overleg met de conservatoria plaatsvinden om het onderwijs niet in de weg te staan, noch de concerten te hinderen. Bij het ontvangen van de bouwvergunning heeft de voorzitter van Conservamus, Meester Rahim Samii aangegeven: “me te verheugen op het begin van de werken. De restauratie van de raamkozijnen is een ingewikkelde operatie maar draagt in belangrijke mate bij tot het behoud van het Koninklijk Conservatorium, een beschermd monument. We hebben hard gewerkt om de restauratie mogelijk te maken maar het is voor onze leden en mecenassen ook belangrijk direct bij te dragen aan het herstel van het gebouw”.

De VZW hoopt sponsoren en mecenassen bij de restauratie van de raamkozijnen te betrekken, en zal in de komende maanden een aantal initiatieven nemen om hen voor het project te winnen. Om van de restauratie van de raamkozijnen een geslaagd project te maken heeft Conservamus het advies ingewonnen van verschillende bouwdeskundigen: een architect, een kunsthistorica, experten inzake duurzaam bouwen,…

De VZW zal de restauratie uitvoeren in overleg met de bevoegde instanties inzake beschermde monumenten en met de NV Koninklijk Conservatorium Brussel, die zal instaan voor het restauratieproject van het hele gebouw.

Het engagement van Conservamus ten opzichte van haar leden, van de studenten, docenten en medewerkers van het Conservatorium blijft onveranderd: de vereniging zal nauwlettend blijven toezien op het goede verloop van de administratieve afhandeling en van de werken, tot de restauratie volledig afgerond is. De VZW zal met alle middelen en kennis waar ze over beschikt de regeringen en de NV blijven bijstaan. Ze zal tevens haar leden en de conservatoriumgemeenschap, de mecenassen en sponsoren die het dossier volgen, blijven informeren en verenigen.

Op zaterdag 24 juni organiseert Conservamus voor haar leden de symbolische start van de restauratie. Alle details van de “Operatie raamkozijnen” worden dan uit de doeken gedaan. Van 9.30 tot 11u.


https://drive.google.com/drive/folders/0B6mJ4x_PbkIGZEY1VFQ0RHZYaXc?usp=sharing

vzw CONSERVAMUS asbl Regentschapsstraat 30, 1000 BRUSSEL tel/fax. +32(0)486 08 25 02 – +32 (0)2 213 41 14 info@conservamus.be  – www.conservamus.be

  • Foto’s: © Klassiek Centraal

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in: