Christophe Slagmuylder benoemd tot directeur-generaal van Bozar

Tijdens de ministerraad van 25 november heeft de regering Christophe Slagmuylder aangesteld als directeur-generaal van Bozar voor een mandaat van 6 jaar. Hij start zijn nieuwe functie in Brussel vanaf 1 februari 2023.

Christophe Slagmuylder (°1967, Brussel) is sinds 1991 actief in de brede kunstensector, met een focus op de podiumkunsten. Hij maakte naam bij het Kunstenfestivaldesarts, waar hij van 2002 tot 2018 werkte en in 2007 stichtster Frie Leysen opvolgde als algemeen en artistiek directeur. Dit internationale kunstenfestival met hedendaags theater, performance en dans vindt jaarlijks plaats op verschillende locaties in Brussel. Zijn carrière nam een internationale wending met zijn aanstelling in 2018 als algemeen en artistiek directeur bij de Wiener Festwochen, het prestigieuze multidisciplinaire kunstenfestival in Wenen.

Zijn Brusselse netwerk, zijn ervaring met grote internationale samenwerkingen en zijn voeling met de hedendaagse kunsten in de breedste zin van het woord sluiten naadloos aan bij de missie van het multidisciplinaire en federale kunstenhuis Bozar.

Christophe SlagmuylderVoor mij is Bozar een van die fundamentele plekkendie het artistieke en intellectuele leven in Brussel en in de wereld belichamen, een huis dat tijdperken heeft wetente doorkruisen en er de schommelingen en vooruitgang van weerspiegelt. Ik ben erg blij om de identiteit van Bozar samen met het teamte definiëren en om de uitstraling van het huis te bekrachtigen, vandaag en morgen. Via dit multidisciplinaire kunstencentrum wil ik onderzoeken hoe creatieve processen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame, solidaireen egalitaire samenleving. Op persoonlijk vlak kijk ik er erg naar uit omterug te keren naar de inspirerende context van Brussel, een stad waarvan ik denk te kunnen zeggen dat wij “elkaar begrijpen”.

Zijn benoeming is het gevolg van een rigoureus selectieproces, opgestart na het plotse overlijden van de vorige directeur-generaal. Uit 30 ontvankelijke kandidaturen werd de nieuwe directeur gekozen. De kandidaturen werden geselecteerd op basis van specifieke criteria die door de Raad van Bestuur waren vastgelegd. Het remuneratiecomité, voorgezeten door mevrouw Isabelle Mazzara, heeft de hele procedure geleid, met de hulp van een extern rekruteringskantoor. Dat heeft de voor de eindselectie weerhouden kandidaten aan een assessment onderworpen.

Isabelle Mazzara, namens de raad van bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten:  Wij zijn ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is om het Paleis voor Schone Kunsten naar nieuwe en fascinerende horizonten te leiden.  Zijn project kenmerkt Bozar als een multidisciplinaire ruimte die historisch erfgoed en hedendaagse creatie in perspectief plaatst. Een ruimte voor ontmoeting, participatie en reflectie in Brussel, in Europa en in de wereld. Een duidelijk en coherent project om via creatieve en artistieke processen bij te dragen tot de ontwikkeling van een duurzame, inclusieve en egalitaire samenleving.

Hadja Lahbib, minister van de Federale Culturele InstellingenHet verheugt me om Christophe Slagmuylder – kunsthistoricus, kunstdirecteur en Brusselaar, aan het hoofd van Bozar te zien. Hij heeft nu al een bijzondere affiniteit met de instelling. Zijn kwaliteiten worden ook alom geprezen – getuige zijn unanieme verkiezing door de Raad van Bestuur. Onder zijn leiding en in nauwe samenspraak met het directiecomité en de raad van bestuur, zal Bozar zich verder ontplooien als een hoogstaand cultureel en artistiek project. Een project dat verbindt, dat het Brusselse hart doet kloppen en cultuur laat schitteren in heel Europa en daarbuiten. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken.

Tags

Krijg elke donderdag een overzicht in je mailbox van alle artikelen die geplaatst zijn op Klassiek Centraal. Schrijf je snel in: